Gert den Houdijker Opweg 4 3467PG Hekendorp
Tel: 06-50401564
Email: Info@duivendrinknippels.com

NederlandsEnglishDeutsch

Artikel Spoor der Kampioenen

Martin van Zon, Berkenwoude

‘Drinknippels… Dit is het beste wat ik de laatste jaren in de duivensport heb meegemaakt!’

Als een man als Martin van Zon dit zegt, dan mogen we gerust spreken van een bijzondere uitvinding. En Martin zei in dit verband nog veel meer: ‘Ik kan alleen maar voordelen van het drinknippel-systeem opnoemen en ik kan geen enkel nadeel bedenken’. Krasse uitspraken, die voor een ommekeer in de duivensport kunnen gaan zorgen. De meeste liefhebbers zijn vastgeroest in oude tradities en zeggen op voorhand nee tegen vernieuwingen. Ongeveer een jaar geleden bracht Gert den Houdijker zijn uitvinding naar buiten. Via artikelen en advertenties in de duivenbladen kon iedereen hier kennis van nemen. Ook demonstreerde hij de werking van het systeem op een duivenbeurs. En wat was het resultaat? Men was sceptisch, men geloofde er niet in en men deed alle mogelijke moeite om nadelen te bedenken zonder enige praktische kennis. Slechts een enkeling durfde ‘de gok’ aan (die helemaal geen gok was) en zij waren dan ook direct dol enthousiast. Ik noem in deze Gebr. Jacobs uit Nes aan de Amstel en Danny de Vooght uit België.

Met eigen ogen

Martin van Zon vertelde mij per toeval zijn positieve bevindingen over het drinknippel-systeem aan de telefoon. En hij wilde er nog meer bij vertellen. Ik heb hem onderbroken en gezegd: ‘Ik kom naar je toe, ik wil het met eigen ogen zien’. Een afspraak was toen snel gemaakt. Ook Gert den Houdijker (de uitvinder) vroeg ik om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De afgelopen winter kwam Martin met de uitvinder in contact. Hij luisterde aandachtig naar zijn verhaal en stelde daarna vast, dat het een logisch verhaal was. ‘Kom het in het voorjaar bij mij maar installeren’. En zo geschiedde. ‘Hoe reageerden je duiven hierop?’. Ze hadden het heel snel door en toen ze het kenden, ontdekte ik steeds meer voordelen. Opmerkelijk is dat jonge duiven die voor het eerst uit de nest-bak komen direct de weg naar de drinknippels weten te vinden. Hoe jonger ze zijn, hoe gemakkelijker ze het leren’. Martin vervolgd: ‘Sinds dit drinksysteem heb ik geen enkele uitvaller meer bij mijn jonge duiven voor wat betreft de gezondheid. Door de nippels valt een groot stuk besmetting via het drinkwater weg. Er zit druk op de leiding en geen enkele bacterie zwemt tegen de stroom in’. Weer andere voordelen zijn: altijd drinken voor handen (wie ook een voederautomaat. plaats, kan nu gerust een paar dagen weg), niks meer schoon te maken, veel minder werk. Na deze aantekeningen gemaakt te hebben zijn we naar de duiven gegaan en hebben ons enige tijd bij de hokken opgehouden. Het was een lust om de duiven te zien drinken. Ook de allerjongsten strekten de nek. Bij de kwekers was het hele jaar nog niet gekrabd, maar toch was het overal kurkdroog. De gezondheid van de duiven straalde je tegemoet. Vanwege dit al ziet Martin het drinknippel-systeem een grote toekomst tegemoet gaan. En hij had ook al verder gedacht en daar met Gert den Houdijker ook al over gesproken. ‘Het zou geweldig zijn als de duiven in de containers ook via drinknippels konden drinken’. Alle veewagens die op het buitenland rijden zijn voorzien van deze nip­pels. Ook in vele stallen is dit de watervoorziening. De duivensport loopt achterop, zo­als helaas in vele dingen. Ik denk dat het aanbrengen van deze nippels in de wagens op voorspraak van de vervoerscommissies moet gebeuren (of afdelingen). De wagen­bouwers zullen dit in eerste instantie niet uit zichzelf doen. Als echter het eerste schaap over de dam is… Drinknippels op de wa­gens én in de hokken. Dan minder zieke duiven…

Voor de twijfelaars

Eerst nog dit. Hoe gaat het met medicijnen toedienen? Het is mogelijk om via het sys­teem medicijnen te verstrekken, maar Martin van Zon adviseert dat om dat via het voer te doen om een directer resultaat te krijgen. Los daarvan brengt Gert den Houdijker een nippeldrinkfles op de markt. Deze fles is niet op de waterleiding aangesloten. Hierin kan 2 liter water met eventueel medicijn. Met deze fles kan de twijfelaar een proef nemen om zijn duiven via de drinknippel te leren drinken. Later kan hij dan het systeem aan­schaffen.